POLSKI KONGRES ITS - Warszawa - 22-23 maja 2018 r.

Stowarzyszenie ITS POLSKA zaprasza do udziału w kolejnym Polskim Kongresie ITS. Podczas poprzedniej edycji podsumowano między innymi wyniki działalności Stowarzyszenia w pierwszej dekadzie jego istnienia. Kolejny, XI Kongres, stanowić będzie otwarcie drugiej dekady jego działalności.

LogiTrans 2018 - Szczyrk - 23-26 kwietnia 2018r.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Polska Akademia Nauk serdecznie zapraszają Szanownych Państwa do wzięcia udziału w XV Konferencji Naukowo-Technicznej Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie LogiTrans 2018