Wielki audyt w ZDW Warszawa

Wielki audyt w ZDW WarszawaJuż od dwóch lat Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie prowadzi audyt, który w pierwszym jego roku objął 930 przejść dla pieszych bez sygnalizacji. Z kolei w 2017 roku sprawdzono 1069 przejść. Audytorzy oceniają przejścia według 30 różnych kryteriów i wydają rekomendacje, które są podstawą do działań naprawczych.

Wśród zaobserwowanych problemów dominuje ograniczenie widoczności przez parkujące samochody – ten problem dotyka aż 40% zbadanych przejść. Wśród najważniejszych zaleceń znalazły się zmiany w parkowaniu, skrócenie długości przejścia, doświetlenie, czyszczenie i konserwacja oświetlenia (w tym eliminacja przeszkód dla światła w postaci np. gałęzi drzew) oraz wymiana źródła światła.

Podstawą audytu były wizje lokalne przeprowadzane przez audytora w terenie, na konkretnym przejściu. W ramach prac zebrane zostały dane m.in. na temat organizacji i geometrii ruchu. Do badań wykorzystywane były m.in. dalmierze i kółka pomiarowe. Informacje trafiają do specjalnie przygotowanego formularza, uwzględniającego charakterystykę przejścia (m.in. usytuowanie, nawierzchnię, oświetlenie), organizację ruchu, oznakowanie, obecność przystanków autobusowych, parkowanie, widoczność itp.

Wykonywane są także pomiary natężenia oświetlenia na przejściach. Zespoły pomiarowe szczegółowo kontrolują przejście za pomocą mierników natężenia oświetlenia. Punkty pomiarowe ustawiono tak, aby każde przejście było badane w podobny sposób, umożliwiający porównanie wyników. W tym roku audyt obejmie 1126 przejść.


Źródło: ZDW Warszawa

« Wróć na strone główną