Aktywne przejścia dla pieszych w Warszawie

Aktywne przejścia dla pieszych w WarszawieAktywne przejście dla pieszych to zestaw rozwiązań, które mają podnieść ostrożność kierowców na przejściu, poprawić dostrzegalność pieszego i ułatwić mu przejście przez jezdnię.

Głównym elementem jest pulsacyjne żółte światło, uruchamiane za pomocą czujnika ruchu. Wykrywa on pieszych zbliżających się do przejścia i uruchamia sygnał ostrzegawczy dla kierowców. Dodatkowo przejście jest wyposażone w punktowe elementy typu LED, również pulsujące po wykryciu pieszego. Samo przejście jest dodatkowo oznakowane (m.in. czerwonym malowaniem), zaś na odcinku dojazdowym nawierzchnia jest bardziej szorstka, aby ułatwić hamowanie. Przejście jest też odpowiednio doświetlone po zmroku.

W 2017 r. aktywne przejścia pojawiły się w 20 miejscach w Warszawie – na dużych, ruchliwych ulicach, gdzie nie można zastosować środków uspokojenia ruchu. Aktywne przejścia dla pieszych są rozwiązaniem ok. dziesięciokrotnie tańszym od sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu pozwalają doraźnie poprawić bezpieczeństwo w wielu miejscach. Przed i po wprowadzeniu aktywnych przejść przeprowadzono odpowiednie pomiary ruchu i obserwacje zachowań użytkowników. Wyniki pomiarów pokazują, że wprowadzenie aktywnych przejść zmieniło zachowania kierowców i wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

Ważnym parametrem pokazującym poprawę bezpieczeństwa jest wskaźnik sytuacji konfliktowych – czyli takich, gdy pieszy lub kierowca jest zmuszony zareagować, by uniknąć zderzenia. Na podstawie 900 godzin nagrań zidentyfikowano ponad 14 tys. takich interakcji, co pozwala na analizę statystyczną. Wyliczony w ten sposób wskaźnik po wprowadzeniu aktywnych przejść zmniejszył się przeciętnie o 10%. Spadła również prędkość pojazdów na przejściach – średnio o 4 km/h. Pomiary zostały powtórzone po upływie kilku tygodni od wprowadzenia aktywnych przejść, aby zweryfikować czy efekt poprawy bezpieczeństwa jest długotrwały. Badane wskaźniki pokazują, że w perspektywie kilku tygodni nastąpiła dalsza poprawa w zakresie liczby sytuacji konfliktowych, czasu oczekiwania na przejście i odsetka kierowców przepuszczających pieszych. Takie badania będą prowadzone dalej po to, aby w pełni poznać efekty tego rozwiązania w dłuższej perspektywie.


Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

« Wróć na strone główną