Tymczasowe stanowisko ważenia pojazdów w Warszawie

Tymczasowe stanowisko ważenia pojazdów w WarszawieZ powodu dużego natężenia ruchu pojazdów ponadnormatywnych w okolicy ul. Jana Kazimierza w Warszawie powstało stanowisko do ważenia pojazdów. Jest to punkt tymczasowy. Kontrole – prowadzone wraz z policją – ruszyły zaraz po ukończeniu montażu wagi. Jest to kolejne miejsce na mapie Warszawy, w którym prowadzone są kontrole. Pracę w tym zakresie rozpoczęto pod koniec 2016 r.

Najważniejszym efektem tych działań jest zauważalnie mniejsza liczba ciężarówek, w których stwierdzono znaczące przekroczenia norm. Wśród odnotowywanych przekroczeń są te dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz nacisku na jedną oś. W 2017 r. przeprowadzono 932 kontrole. W tym czasie wydano 246 decyzji administracyjnych nakładających kary na łączną kwotę 1,6 mln zł. Pomimo złożonej procedury administracyjnej, wpływy z kar na koniec 2017 roku wyniosły ponad 650 tys. zł. Pieniądze te przeznaczono m.in. na remonty dróg zniszczonych przez przeciążone pojazdy.

Dzięki kontrolom niewątpliwie uda się skutecznie chronić drogi przed przeładowanymi samochodami ciężarowymi, których nacisk osi na jezdnię powoduje nieodwracalne uszkodzenia nie tylko samej warstwy asfaltowej, ale i podbudowy. Przeładowana ciężarówka nie tylko szybciej niszczy drogi, ale też bardziej zanieczyszcza środowisko. Warto podkreślić, że po uruchomieniu kontroli odnotowano znacznie mniejszy ruch pojazdów ciężarowych w okolicy niż zazwyczaj.


Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

« Wróć na strone główną