System Buforowania Pojazdów Ciężarowych

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych1 lutego br. podpisano umowę na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w miejscowości Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem. Wykonawcą prac będzie firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. z Zielonki, która zrealizuje zadanie za kwotę 6 597 992,89 zł w terminie 31 lipca 2018, dając 72 miesiące gwarancji.

Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa wraz z elementami Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) dla odcinka autostrady A4, drogi krajowej nr 94 do przejścia granicznego PL/UA. Budowa Systemu ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa.

W sytuacji zwiększonej liczby ciężarówek do odprawy, pojazdy będą automatycznie kierowane na parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94. Urządzenia będą monitorować warunki ruchu i odpowiednio reagować, przekazując informacje kierowcom. Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem, które będą zapewniać następujące funkcjonalności: dynamiczną informację dla kierowców, dynamiczne wprowadzanie objazdu, automatyczna detekcja zdarzeń, monitorowanie warunków ruchu, monitorowanie warunków pogodowych, informację o czasie podróży, informację o liczbie miejsc parkingowych oraz dozór wizyjny.


Źródło: GDDKiA

« Wróć na strone główną