Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych w 2017 r.

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych
w 2017 r.W 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości około 4000 km.

Przeprowadzone kontrole będą skutkowały wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, a także w czasowej organizacji ruchu odcinków dróg, na których prowadzone były roboty drogowe albo które były objęte przebudową. Wprowadzone przez organ zarządzający ruchem – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – zmiany w organizacji ruchu gwarantują pozytywny wpływ zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego. Takie działania resortu będą prowadzone również w 2018 roku na innych odcinkach wyżej wymienionych dróg lub pozostałych drogach krajowych.


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

« Wróć na strone główną