Kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem

Kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu Zarządzania RuchemPodpisano umowę na realizację projektu i podstaw systemu oraz późniejszego wsparcia przy wyborze kolejnych wykonawców elementów wdrożeniowych oraz nadzoru przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Wykonawcą tego etapu będzie amerykańsko-brytyjskie konsorcjum firm Halcrow Group Limited i CH2MHILL Engineers Inc./Jacobs.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania Systemu w 2018 roku jest planowane uruchomienie wszystkich przetargów dotyczących projektu KSZRD na Sieci TEN-T Etap1. Wartość Projektu to 144 mln euro, czyli około 650 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie UE – CEF. System KSZR będzie gotowy do końca 2020 roku. Architektura KSZR była wypracowywana przez ostatnich kilka lat pracą ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o europejski wzorzec FRAME. To podejście umożliwiło uruchomienie wielu wdrożeń komponentów ITS, np. w ramach realizowanych inwestycji drogowych, oraz odpowiednie przygotowanie się na współdzielenie danych, np. z Krajowego Systemu Poboru Opłat, danych policyjnych, straży pożarnej czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie informacje.

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad będzie wykorzystywać system KSZR w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg. System zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również zarządcę sieci dróg krajowych w odpowiednie narzędzia do skuteczniejszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.


Źródło: GDDKiA

« Wróć na strone główną